Aankoop

Een eigen NVM makelaar meenemen bij de aankoop van een woning.

Wij bieden aankoopbegeleiding door een NVM aankoopmakelaar voor een vast 'all in' tarief van € 1.754,50 plus 10% van het verschil tussen vraagprijs en koopsom (minimum € 1.750,- incl. btw). U krijgt hiervoor de volledige traditionele NVM dienstverlening als aankopend makelaar (met uitzonder van het zoeken naar een geschikte woning).

Wij kunnen u als aankoop makelaar adviseren over alle zaken omtrent het kopen van een woning. We werken dan een hele checklist af waarbij onder andere wordt gelet op:

 • Bouwtechnische staat van de woning;
 • Geregistreerde kadastrale grenzen ten opzichte van de zelf aangebrachte erfscheiding;
 • Bodemgesteldheid; wat is de kans op ernstig vervuilde grond;
 • Omgevingsfactoren, zoals: vliegroutes, natuurgebieden, stedenbouwkundige ontwikkelingen, snelweg et cetera;
 • Beslagleggingen;
 • Erfdienstbaarheden: recht van overpad, gootrecht et cetera;
 • Rijks- provinciaal- of gemeentelijk monument;
 • Ligt de woning in een gebied met een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Rust er een voorkeursrecht op de woning;
 • Hoe staat het met de financiële huishouding van de Vereniging Van Eigenaars bij de aankoop van een appartement.

Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die wij afwerken om met een goed en deskundig advies te komen.

Nadat we alle zaken in ogenschouw hebben genomen, komen we met een advies aankoopsom. Sluit dit aan bij uw mogelijkheden dan starten wij de onderhandelingen. 

Na het eventueel bereiken van een mondelinge overeenkomst, controleren wij de koopakte evenals de concept leveringsakte van de notaris. Hierna verzorgen wij de eindinspectie om te controleren of de woning in de juiste staat wordt overgedragen en zijn wij aanwezig bij het notarieel transport.


Concreet aankooppakket

 • U gaat zelf op zoek naar een passende woning;
 • Wanneer u een woning heeft gevonden, neemt de aankoopmakelaar van ons kantoor met u de woning op. Hierbij wordt eveneens alle relevante informatie besproken (Vereniging van Eigenaren, bestemmingsplannen, de omgeving en publiek- en privaatrechtelijke kenmerken);
 • Uw aankoopmakelaar komt dus pas in beeld bij de tweede bezichtiging op uw aanvraag. Deze tweede bezichtiging kan gezamenlijk met u als potentiële koper gebeuren of door uw aankopende makelaar alleen;
 • Wij zorgen ervoor dat het voor u een begrijpelijk verhaal wordt;
 • Wij geven u bouwkundig advies;
 • Wij geven u op basis van onze eigen taxatie een reëele waarde;
 • Wij adviseren u over het in te zetten traject en de te volgen strategie qua bieding en onderhandeling en verzorgen deze onderhandelingen namens u;
 • Wij adviseren u een notaris en zorgen dat hier alle juiste gegevens terecht komen;
 • Wij controleren de koopovereenkomst en of alles er goed in verwoord staat ten aanzien van ontbindende voorwaarden, erfdienstbaarheid, kettingbeding en overige aansprakelijkheden en garanties;
 • Wij inspecteren met u de woning, voor het daadwerkelijke transport, om te kijken of alles is achtergelaten zoals afgesproken;
 • Wij nemen (rechts) maatregelen indien de woning niet is achtergelaten zoals afgesproken. Dit om uw belangen zeker te stellen.
 • Wij controleren de uiteindelijke (concept) leveringsakte van de notaris en gaan met u mee naar de notaris, ter ondertekening hiervan.

Wat doet u zelf:

 • Een geschikte woning zoeken en deze de eerste keer zelfstandig bezichtigen

Contact opnemen met een van onze NVM makelaars?

Mocht u meer willen weten over dit aankooppakket, vul dan uw gegevens in via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

  Uw gegevens
  Gegevens aan te kopen woning (indien bekend)